Saltar navegación
Concello de A Teixeira
Fotografías do Concello de A Teixeira

Concello >> Novas

CONTRATACIÓN DE PERSOAL

02-06-2017

PEÓNConvocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo as bases aprobadas por Resolución da Alcaldía de data 25 de maio de 2017:
1.- Número de prazas: 3
2.- Denominación: peón servizos varios
3.- Modalidade de contratación: laboral temporal
4.- Duración do contrato: 4 meses
5.- Sistema de selección: concurso de méritos
6.- Prazo e lugar de presentación de solicitudes: 5 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP, no Rexistro do Concello da Teixeira, en horario de 09:00 a 14:00 horas, ou a través de calquera dos medios previstos na Lei 39/2015 de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
7.- Bases: o texto íntegro das bases está publicado no taboleiro de anuncios do Concello e na páxina web www.concelloateixeira.org.
A Teixeira, 29 de maio de 2017
O Alcalde
Miguel A: Cid Álvarez

Descargas asociadas


Hemeroteca: 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018


By Abertal
Concello de A Teixeira Tlfn: 988 207 400